Landsforeningen for Skolesekretærer gennem tiden

I oktober måned 1994 blev der indkaldt til stiftende generalforsamling i Landsforeningen for Skolesekretærer.
Lise Hogstad, som senere blev foreningens første formand, havde sammen med en gruppe sekretærer taget initiativet til at stifte foreningen.

 

De første år gik der megen tid og mange kræfter med at få foreningen i gang.
Hvilke ideer og tanker skulle der arbejdes med. Vedtægter, som beskrev hvad foreningens opgaver skulle være, skulle formuleres og gøres klar til generalforsamlingen.

 

Foreningens tilhørsforhold til fagforeningen var et emne, der fyldte meget i diskussionen i foreningens start.
Resultatet af denne debat er som bekendt, at der ikke er fagforeningstvang - til gengæld skal man være tilknyttet en forhandlingsberettiget organisation for at kunne vælges til Hovedbestyrelsen.


Lise Hogstad var foreningens formand gennem de første 5 år. Hun blev afløst af Ellen Laursen fra Skive, som bestred posten de næste 5 år. Fra 2004 til 2008 var Tove Sverinsen foreningens formand.
Efterfølgende var det Marianne Olsen som sad fra 2008 til 2014. Foreningens nuværende formand, Berit Lykke Blond blev valgt på generalforsamlingen 2014.

 

Gennem de år foreningen har eksisteret, er der flyttet mange milepæle. I anledningen af 10 året, blev der i artikler nævnt, at skolesekretæren er gået fra at være en usynlig ansat, til at være en højt respekteret samarbejdspartner, som tager ansvar for det daglige arbjde, og som ofte er at finde i ledelsen på skolens kontor. Derudover kan nævnes "Skolesekretærens håndbog" - udgivet på Kroghs forlag. Forfatterne til denne håndbog er tidligere formand Ellen Laursen og tidligere næstformand Anette Larsen.

 

Kommunomfaget "Sekretærfunktioner i Folkeskolen" - som mange af jer medlemmer har været igennem, er blevet etableret i samarbejde med LFS og COK. Faget er i øjeblikket ved at blive revideret, så det bliver tidssvarende. Også i dette arbejde er LFS en aktiv sparringspartner.
LfS har et konstruktivt samarbejde med COK i Grenå, hvor vi er med ved bordet, når kursusindhold til vore medlemmer, skal revideres.


Desuden holder vi en gang årligt et uformelt dialogmøde med HK kommunal, hvor også de øvrige sekretærforeninger deltager.

 

På regionsmøderne, der typisk afholdes i foråret,vælges bestyrelsens HB-medlemmer og suppleanter.

Årsmøderne, som er foreningen flagskib, afholdes på Hotel Nyborg Strand mandag - tirsdag i uge 44. En stor del af foreningens medlemmer deltager hvert år. På årsmødet afholdes foreningens generalforsamling.