Udvalg 2015-16

På første ordinære bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen nedsætter hovedbestyrelsen et forretningsudvalg på 5 personer. Forretningsudvalget er sammen med den øvrige hovedbestyrelse Landsforeningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne.

 

Forretningsudvalget består af:

  • Formand Berit Blond
  • Næstformand Gitte Boelskifte
  • Kasserer Malene Kjærsgaard Jensen
  • Medlemsregistrant Marianne Østergaard
  • Sekretær Lisbeth Schmidt Fage-Pedersen

Derudover har hovedbestyrelsen mulighed for at nedsætte forskellige udvalg til ad hoc opgaver.

 

Aktive arbejdsgrupper netop nu:

  • Årsmødet - underholdning
  • Årsmødet-foredragsholdere
  • Gaveudvalg
  • Medlemsregistrering-kontakt til bank
  • Hjemmesideudvalg