Uddannelse - Relevante kurser

 

 


COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling 

Kommunernes egen forening og læringspartner

COK har et mangeårigt samarbejde med Landsforeningen for Skolesekretærer og udvikler bl.a. hvert år - i samarbejde med foreningen - det årlige træf i Grenaa for skolesekretærer. Kurset har netop var afholdt for 40. gang.

 

COK har herudover en række andre kurser og kommunom hold, der henvender sig til dig som administrativ medarbejder på skolen.

 

Vores kendskab til kommunernes kompetenceudviklingsbehov bygger på mange års erfaring. COK er en forening ejet af de danske kommuner. Som læringspartner understøtter vi kommunal udvikling og de aktuelle velfærdsreformer gennem praksisnær kompetenceudvikling for alle kommunale politikere, ledere og medarbejdere.

 

Nedenfor finder du et udpluk af kurserne – du kan også gå på vores hjemmeside www.cok.dk

Alle kurser kan rekvireres hjem til egen kommune/afdeling – og har du ønske om et specielt kursus, udarbejder vi gerne et tilbud.

 

Venlig hilsen
Gitte

 

Gitte H. Jensen
KOORDINATOR

 

Hedeager 5, 1. sal
8200 Aarhus N

T: 8779 6300
W: www.cok.dk

 

Nyhedsbrev: Få besked direkte i din indbakke, når der sker nyt på dit fagområde  www.cok.dk/nyhedsbrev

                                                                                                                                                        

 

Det årlige træf: Den administrative medarbejders faglige og personlige udvikling

En klassiker – som bare bliver bedre og bedre. Styrk dine kompetencer inden for administration i folkeskolen! Brug 3 dage sammen med andre administrative medarbejdere, koordinatorer og forvaltningsfolk fra hele landet - og få også et godt grin og tanker i omgivelser hvor der er højt til loftet. Programmet for 2018 er under udarbejdelse - har du forslag til emner, hører vi meget gerne fra dig - kontakt koordinator Gitte H. Jensen,
8779 6314.

Læs mere  https://www.cok.dk/folkeskolen-administrative-medarbejders-faglige-personlige-udvikling

 

 

Gør det rigtige rigtigt – kursus i Folkeskoleområdet – love og regler i forvaltningen
Som forvaltningsmedarbejder og leder på Børn & Unge-området bliver I involveret i mange sager. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder sig opdateret og underrettet omkring de relevante bestemmelser i Folkeskoleloven, Forvaltningsloven og Persondataloven og Lov om forældreansvar. Men det handler også om fx håndtering af pressen, hvis situationer spidser til - og gerne inden de spidser til. Det handler om at blive ved med at 'gøre det rigtige rigtigt - i relation til forvaltningens kerneopgave!

Læs mere  https://www.cok.dk/gor-rigtige-rigtigt-kursus-folkeskoleomradet-love-regler-forvaltningen
 

 

Kommunomuddannelsen for skolesekretærer 
På Kommunomuddannelsen på akademiniveau få du viden om kommunen og dens administration og opbygning. Uddannelsen byder på en stor faglig og personlig udvikling. Kommunomuddannelsen består af 3 obligatoriske moduler, 2 valgfrie moduler og 1 afgangsprojekt. På de valgfrie moduler kan du specialisere dig inden for de fagområder, som passer til dit arbejde og dine interesser fx Administration på skoler og børne- og ungeområdet. Der undervises normalt 7 timer, en dag om ugen i alt 10 undervisningsdage. Kommunomuddannelsen er adgangsgivende til uddannelser på diplomniveau. Bemærk også at du kan søge kompetencemidler til moduler på Kommunomuddannelsen

Læs mere om Kommunomuddannelsen  www.cok.dk/kommunom 

 

 

Administration på skoler og børne- og ungeområdet, et valgfrit modul Kommunomuddannelsen 
Kommunomuddannelsen har et modul som er målrettet skolesekretærer. Modulet er på 10 ECTS-point og gennemføres over 11 undervisningsgange. På det valgfrie modul ”Administration på skoler og børne- og ungeområdet” får du en forståelse for din egen rolle i opgaveløsningen på din arbejdsplads. Du bliver i stand til kompetent, selvstændigt og i samarbejde med ledelsen og øvrige samarbejdspartnere at sætte din viden, kompetencer, dig selv og din rolle i spil. Du får kompetencer så du kan opfylde kravene om kvalitet og service i forhold til de mange forskellige opgaver du løser.

Læs mere  https://www.cok.dk/skoler-administrative-faellesskaber

 

 

Temadag om magtanvendelse i skole og dagtilbud
Vold og trusler er et stigende problem på skoler og i dagtilbud. Spark, slag og verbale udfald fra børn og unge er blevet en stor udfordring. En temadag om magt, afmagt, lovlig nødværge og konflikthåndtering i skole og dagtilbud. Den store udfordring er, at der på børneområdet ikke findes detaljerede regler om magtanvendelse, og det efterlader lærer og pædagoger i en vanskelig situation, når rammerne for udførelsen af arbejdet ikke helt modsvares af de forventninger, der er til opgaveløsningen. I tilspidsede situationer må personalet derfor selv løse opgaver med urolige eller voldelige børn uden ofte helt at kende grænserne for, hvilke handlinger, der er tilladte, og hvilke, der er ulovlige.

Læs mere  https://www.cok.dk/temadag-magtanvendelse-skole-dagtilbud

 

 

Angst hos børn og unge 
Et kursus for dig, der møder børn, unge og familier hvor angst er - eller er på vej til at blive - en belastende del af hverdagen. Lær hvordan du kan genkende og forstå angst hos børn og unge samt modtag inspiration til, hvordan du som professionel kan hjælpe børn og unge på vej mod et mindre angststyret liv. Angst har mange ansigter, og opstår på baggrund af en lang række forskellige årsager, men fællesnævneren for alle angsttyper er, at det påvirker både barnet/den unge og omgivelserne negativt. Ubehandlet angst kan hindre skolegang, social og personlig trivsel og udvikling hos barnet/den unge, og en tværfaglig forståelse af angst kan derfor have afgørende betydning for det enkelte barns eller unges muligheder for hjælp.

Læs mere  https://www.cok.dk/angst-hos-born-unge

 

 

Når far og mor skal skilles
Et kursus for dig, der gerne vil lære, hvordan du bedst støtter og taler med børn, hvis forældre er skilt eller skal skilles samt, hvordan du hjælper forældrene til at tage ansvar. Over 40% af alle ægteskaber og parforhold opløses, og 25.000 børn oplever hvert år deres forældre blive skilt. I børnenes skole og institutioner er der tradition for et forældresamarbejde, hvor der tales åbent om de forhold, som påvirker børnenes trivsel. Dette tre dages kursus vil hjælpe dig til at kunne tage de nødvendige og til tider vanskelige samtaler med både børn og forældre i en skilsmissesituation.

Læs mere   https://www.cok.dk/nar-far-mor-skal-skilles

 

 

Konflikthåndtering og mægling i skilsmissesager
COK og DFTI (Dansk Familieterapeutisk Institut) udbyder i samarbejde en temadag, hvor du kan få inspiration til bedre konflikthåndtering og mægling i skilsmissesager. De fleste skilsmisseforældre har et rimeligt forhold til hinanden, men en undersøgelse fra SFI 2013 viser, at hver 5. skilsmissepar slet ikke kommunikerer med hinanden. Undersøgelsen konkluderer, at det ikke er rammerne om forældreskabet, men indholdet, der betyder noget for børn og unges trivsel. Kvaliteten ved forældrenes samarbejde er en væsentlig faktor for om barnet eller den unge trives. Forældrene er ofte følelsesmæssigt belastet og kan ikke tænke klart i forbindelse med skilsmisser. Mange forældre er fyldt af sårede følelser, vrede og jalousi, og disse svære følelser kan komme til at overskygge og stå i vejen for de beslutninger, der tager mest muligt hensyn til børnene.

Læs mere  https://www.cok.dk/konflikthandtering-maegling-skilsmissesager

 

 

Kommunaløkonomi for ikke-økonomer

Er du i kontakt med økonomi i din dagligdag, eller er du blot nysgerrig på, hvordan økonomien i en kommune hænger sammen, er kurset Kommunaløkonomi for ikke-økonomer noget for dig! Økonomien fylder mere og mere i kommunerne, også for medarbejdere, der ikke nødvendigvis har en økonomifaglig baggrund. Dette er udgangspunktet for kurset, som introducerer deltageren for de mest basale begreber og værktøjer inden for kommunaløkonomi. På kurset er der bl.a. fokus på følgende emner:

  • Rammerne for den kommunale økonomi: Eksterne aktører, økonomiaftalen og budgetsamarbejdet
  • Udgiftsprioritering og budgetlægning i kommunen
  • Fra budget til regnskab - den løbende styring af ressourceanvendelsen
  • Økonomistyring på institutionsniveau

Læs mere  https://www.cok.dk/kommunalokonomi-okonomer

              

 

Anerkendende og assertive samtaler – hvordan siger du fra - uden at slå fra
Du vil få redskaber til at kommunikere direkte, ærligt og personligt – uden at krænke modparten - og på sigt opleve, at dine samtaler bliver mere berigende og effektive. Du vil få redskaber til at tænke under pres og derved kunne målrette din kommunikation og bevare fatningen og værdigheden i svære situationer eller udfordrende dialoger – med borgere, samarbejdsparter og kolleger.

Læs mere https://www.cok.dk/anerkendende-assertive-samtaler-siger-uden-sla-1


 

Positiv stress-styring
Om metoder til at forebygge stress og styrke din robusthed, din trivsel, sundhed og arbejdsglæde

Der stilles i dag krav om effektivitet og stor arbejdsindsats på alle arbejdspladser. Både ledere og medarbejdere arbejder under et stigende arbejds- og tidspres. Det er derfor vigtigt, at have kendskab til en række effektive metoder, der forebygger stress og styrker virksomhedens medarbejderressourcer. På kurset får du en række konkrete metoder til at styrke dit personlige overskud, så du kan tackle dit store arbejds- og tidspres på en effektiv og konstruktiv måde. Du får indsigt i og viden om en række forskningsresultater der viser, hvordan du udnytter de positive sider af stress og hvordan du styrker din effektivitet, trivsel og arbejdsglæde. Metoderne kan også give inspiration til dine kolleger og din leder i jeres daglige samarbejde.

Læs mere https://www.cok.dk/positiv-stress-styring

                     

 

Skriftlig kommunikation – skriv budskabet frem

Kursets formål er at gøre din skriftlige kommunikation letforståelig og tydelig – både når du skriver til borgere og samarbejdspartnere, og når du skriver til kolleger og andre afdelinger i kommunen. Lær de grundlæggende teknikker bag skriftlig kommunikation. På kurset lærer du at skrive en velskrevet og letforståelig tekst, der får budskabet tydeligt frem. Du lærer at tilpasse en tekst i forhold til målgruppe og medie/kommunikationskanal. På kurset lærer du om:
- Sammenhængen mellem målgruppe og medie
- Sammenhængen mellem målgruppe og tekst
- Sammenhængen mellem målgruppe og sprogbrug

Læs mere https://www.cok.dk/skriftlig-kommunikation-skriv-nu-budskabet-frem

 

 

Formidlingsteknik - Få dine budskaber ud over rampen

Har du noget på hjerte? Lær mundtlig formidling og præsentationsteknik, der får dig og dine budskaber til at brænde igennem. Har du vigtige budskaber i dit daglige arbejde, men ikke nok gennemslagskraft og opmærksomhed i forhold til kollegaer, interne ledere eller borgere. Har du holdt oplæg, hvor du roder rundt i pointerne, og deltagerne ikke helt er med? Og vil du gerne undgå en gentagelse? Så er her kurset, der nedbryder muren mellem dig og dine tilhørere og får dine budskaber og person til at brænde igennem. På kurset bliver du intensivt trænet i mundtlig formidling og opbygning af fængende præsentationer. Du får også redskaber til at variere dine præsentationer. Kurset er også for dig, der gør det udmærket, men som gerne vil have flere strenge at spille på og et større overblik over redskaberne til en skarp præsentation. Du får sat "den gode præsentation" på dagsordenen i såvel teori som praksis og lærer, hvordan du opbygger, fremlægger og understøtter dine ideer og budskaber i din mundtlige kommunikation. På kurset bliver du bevidst om dine styrker og svagheder i formidlingssammenhænge.

Læs mere  https://www.cok.dk/formidlingsteknik-fa-dine-budskaber-over-rampen

 

 

Personlig planlægning – en gevinst i en travl hverdag! 

Kollegerne mailer eller ringer igen og beder om din assistance. En anden kommer lige forbi og spørger: - Har du tid...? Du er presset - presset af både at skulle levere en god personlig service til alle samtidig med, at du oplever, at opgaverne hober sig op. Du har nu muligheden for at løfte dig op over det daglige arbejde og få nye enkle og praktiske redskaber til at skabe overblik, gode vaner og prioritere i opgaverne. På kurset får du mulighed for dels at få inspiration og konkrete værktøjer til den personlige planlægning, dels at drøfte hverdagens rammer, udfordringer og muligheder.

Læs mere  https://www.cok.dk/personlig-planlaegning-gevinst-travl-hverdag-0

 

 

Ledere uden formelt personaleansvar - (Modulet "Det personlige lederskab" på diplomniveau)
Hvorfor nu et modul om ledelse -når jeg ikke formelt er leder? På modulet sætter vi spot på hvilke ledelsesværdier- og kompetencer, du har på det personlige plan. Med nye, fleksible organisationsformer og selvstyrende teams i det offentlige er der dukket en række nye stillingsbetegnelser op; Koordinator, teamleder, projektleder, tovholder mv. - alt sammen nye medarbejderroller, der befinder sig i en gråzone mellem at være medarbejder og leder. I denne type rolle er du både er en del af kollegaerne, men også noget andet, formentlig tættere ledelsen og tildelt koordinerende og ledelsesrelaterede opgaver. Du udøver, måske uden du nødvendigvis er opmærksom på det, uformel ledelse i dit daglige arbejde med at motivere og samarbejde med kollegaerne.

Læs mere på  https://www.cok.dk/ledere-uden-formelt-personaleansvar-modulet-personlige-lederskab-pa-diplomniveau

 

 

Kommunikation i ledelseslignende funktioner - (Modulet "Kommunikation" på diplomniveau)
Kommunikation i gråzonen mellem ledelse og medarbejder - Er du koordinator, teamleder, projektleder, tovholder eller udviklingskonsulent og befinder dig i gråzonen mellem at være medarbejder og leder? Oplever du, at du er kollega, men måske uden nødvendigvis at være opmærksom på det, udøver uformel ledelse i dit daglige arbejde med at motivere og samarbejde med kollegaerne? Når du som medarbejder skal navigere i ovenstående udfordringer, stiller det store krav til dine kommunikative kompetencer. På trods af at du måske ikke har det formelle personaleansvar, vil du ofte skulle rammesætte opgaveløsningen og kommunikere pejlemærker og retning

Læs mere på https://www.cok.dk/kommunikation-ledelseslignende-funktioner-modulet-kommunikation-pa-diplomniveau


 

Projektlederens værktøjskasse
Er du projektleder på mindre projekter/koordinator af projektlignende opgaver med et behov for at tydeliggøre de vigtigste mål og resultater, aktiviteter og ressourcer?  Formålet med kurset er at styrke og kvalificere dig til at indgå i projekter som konstruktive medspiller, enten som projektleder eller projektdeltager. Du får på kurset:
Indsigt i og forståelse for projektarbejdsformens muligheder ift. at planlægge, analysere og styre større og mindre projektopgaver på en effektiv måde, øget indsigt i projektarbejdsformens muligheder og perspektiver til fremme af organisatorisk helhedstænkning samt øget indsigt i den særlige opgave det er at være projektdeltager og ny projektleder i ens kommune; hvilke krav og forventninger er der til rollen fra nærmeste leder, fra projektleder og fra projektteamet til de opgaver, jeg udfører i projektet? Du får kendskab og træning i basale projektværktøjer.

Læs mere  https://www.cok.dk/projektlederens-vaerktojskasse

 

Flere tilbud finder du på www.cok.dk

 

Har du kursusønsker, hører vi meget gerne fra dig – send gerne en mail til Gitte H Jensen ghj@cok.dk .