Årsmøde

 

Formål:

 • Følelse af fællesskab - fagligt og socialt
 • Med til at flytte grænser
 • Foredrag med højt fagligt indhold
 • Personlig udvikling
 • Høj standard som helhed

Idealmål:

 • Flest mulige deltagere  
 • Gode fysiske rammer og omgivelser
 • Indlæg med relevante emner
 • Der afsluttes tirsdag med en god oplevelse, et inspirerende foredrag der får os til at le og bringe glæde og positivitet og dermed får lyst til at deltage de følgende år
 • Generalforsamlingen
 • Gode relevante inspirerende foredrag
 • Høj faglighed
 • Underholdning
 • God forplejning
 • Netværk
 • På november mødet startes planlægning af næste årsmøde. Tema, navne og brainstorm for det næste årsmøde
 • Invitation med program lægges på hjemmesiden lige før sommerferien. Lige efter sommerferien sendes invitationen ud pr. mail til alle folkeskoler samt til Lalle LfS medlemmer.
 • Afholdes på Nyborg Strand mandag/tirsdag i uge 44
 • Tilmelding til årsmøde på hjemmesiden
 • Evt. lotteri eller udtrækning af gaver
 • Stande: KMD, IST + evt. andre

Hvem gør hvad?

 • Til november mødet har alle HB-medlemmer og suppleanter hjemmefra gjort sig overvejelser om relevante emner og foredragsholdere. På aprilmødet aftales deltagerprisen.
 • FU bemyndiges til at arbejde videre med forslagene, således at endelige foredragsholdere er på plads til april mødet
 • Budget for årsmødet fremlægges af formand og godkendes af HB senest på april-mødet
 • På september mødet gennemgås og fordeles arbejdsopgaver i henhold til arbejdsplanen, som findes i Håndbogen
 • Der nedsættes relevante ad hoc arbejdsgrupper
 • Årsmødedeltagerne udfylder evalueringsark om det afsluttede årsmøde og kommer med forslag til temaer og foredragsholdere til fremtidige regionsmøder og årsmøder

Det færdige resultat

 • Et super godt årsmøde……

Fremtiden

 • Evaluering på november mødet.
 • Nyborg Strand er booket frem til 2020

Ansvarlige:

 • Hele Hovedbestyrelsen

 

 

 

 

 • Godkendt på HB-mødet den 29. januar 2017