Derfor HB-medlem

       

Formål

  • At stille op til Hovedbestyrelsen for Landsforeningen for Skolesekretærer vil sige, at man i en 2-årig periode deltager i ca. 5 årlige landsdækkende møder, der som regel afholdes i Middelfart.
  • På novembermødet lige efter årsmødet fastlægges næste års mødekalender. Der planlægges såvel dagsmøder som 2-dagsmøder, et af møderne er med deltagelse af suppleanterne.

 

Møder

  • Vores møder er effektive og strukturerede. Der er god forplejning, plads til snak og muntert samvær, hvilket indebærer, at man tager beriget hjem. Vi får mange nye input og vinkler på arbejdet i foreningen og som skolesekretær i særdeleshed. Arbejdet i Hovedbestyrelsen giver dig et netværk af kollegaer fra hele landet.
  • Herudover arrangerer hver af de 5 regioner ét årligt regionsmøde, som man i samarbejde med de øvrige HB’ere og suppleanter i regionen planlægger og afvikler.

 

Som HB-medlem

  • Du får bl.a. indflydelse på årsmødets indhold og afvikling, samt indflydelse på udfærdigelsen af nyhedsbrevene og bestyrelsens beretning.
  • Det indebærer en ”risiko” for at blive glad for og afhængig af at være medbestemmende i Landsforeningen for Skolesekretærers arbejde.
  • Efter årsmødet gennemgår vi evalueringerne med henblik på planlægningen af næste årsmøde.
  • Vi har alle en travl hverdag og nok at gøre. Det får mange til at afholde sig fra at sige ja til bestyrelsesarbejde - men prøv det! Du vil ikke fortryde!! 

 

 

 

Godkendt på HB-mødet den 20. januar 2019