Generalforsamling

 

Formål:

 • Foreningens berettigelse
 • At afvikle generalforsamling som det fremgår af vedtægterne
 • Forum hvor medlemmerne kan mødes og debattere relevante emner
 • Evaluering på november mødet

Idealmål:

 • Flest mulige deltagere
 • Debat om bestyrelsens beretning og foreningens aktiviteter og tiltag

Indhold:

 • Beretning
 • Valg af formand og næstformand efter vedtægterne
 • Meddelelse om valg af øvrige HB medlemmer/suppleanter
 • Gennemgang af foreningens økonomi og godkendelse af budget og regnskab

Hvordan når vi målet?

 • På mødet i september diskuteres hvilke emner beretningen skal indeholde. Emnerne fordeles mellem HB medlemmer
 • Formanden sammenskriver bestyrelsens beretning og sender den til alle HB medlemmer i så god tid, at HB medlemmerne kan læse og kommentere den. Derefter sendes beretningen til alle deltagere til Årsmødet sammen med øvrigt materiale. Beretningen findes på foreningens hjemmeside
 • Regnskab for det sidste år samt budget for kommende år gennemgås af kassereren på mødet i september
 • Invitation med foreløbig dagsorden til generalforsamling sendes ud som det fremgår af kapitel 3, § 1, stk. 2 i vedtægterne
 • Gennemgang af foreløbig dagsorden på hovedbestyrelsesmødet i april/maj. Udarbejdet af formand/næstformand 
 • På mødet i april/maj måned tjekkes op på om formanden eller næstformanden, som er på valg, genopstiller. Desuden undersøges om andre i HB ønsker at opstille til en af de to poster
 • På mødet i april/maj måned aftales det hvem der skal være dirigent
 • Formand/næstformand kontakter dirigenten og sender i september måned relevant materiale til dirigenten: Indkaldelse, vedtægter og eventuelle ændringsforslag
 • Referent på generalforsamlingen er den valgte sekretær for bestyrelsen
 • På mødet i september diskuterer Hovedbestyrelsen om man ønsker at fremsætte forslag om kontingent stigning eller man ønsker uændret kontingent
 • På mødet i september aftales, hvem Hovedbestyrelsen vil foreslå som interne revisorer og suppleanter herfor, samt hvem der kontakter de pågældende
 • Det aftales med Nyborg Strand, hvem der sørger for av-udstyr og mikrofoner. Dette gøres af den person, som ifølge vores arbejdsplan har kontakt til servicelederen på Nyborg Strand
 • Navneskilte til podiedeltagere udarbejdes
 • Endelig dagsorden udarbejdes af formand/næstformand
 • Evaluering på november mødet

 

Godkendt på HB-mødet den 29. januar 2017