Hjemmeside

Formål:

 • Hjemmesiden skal være foreningens ”ansigt” på nettet
 • Hjemmesiden skal være informativ for såvel medlemmer som andre interesserede
 • Hjemmesiden skal informere om foreningens værdier, visioner og aktiviteter
 • Hjemmesiden skal være opdateret på informationsdelen

Idealmål:

 • At hjemmesiden bliver et aktivt værktøj for medlemmer og andre interesserede

Hvordan når vi målet?

 • Hjemmesiden opdateres jævnligt
 • Der informeres om hjemmesiden i alle de sammenhænge, det er muligt
 • Hovedbestyrelsen evaluerer hjemmesidens indhold jævnligt med henblik på fornyelse og forbedringer
 • Det enkelte medlem er selv ansvarlig for at opdatere egen profil

Planlægningen – hvem gør hvad?

 • Web-mastere opdaterer løbende
 • Web-mastere ”rydder op” på hjemmesiden og opdaterer de fælles oplysninger
 • Web-mastere udfører de besluttede ændringer

Det færdige resultat

 • En opdateret, relevant og informativ hjemmeside 

 Ansvarlige

 • Web-mastere
 • Alle i Hovedbestyrelsen har ansvar for at tænke på, om en oplysning kunne have relevans for hjemmesiden

 

 

 

 

 

 

Godkendt på HB-mødet den 20. januar 2019