Hovedbestyrelsen

 

Værdigrundlag

 • Engagement
 • Fællesskab
 • Respekt
 • Glæde
 • Humor
 • Åbenhed
 • Udvikling – faglig/personlig

 Idealmål

 • Hovedbestyrelsen arbejder efter foreningens formål og gældende forretningsorden
 • Hovedbestyrelsen synliggør de uddannelsestiltag foreningen igangsætter med relevante samarbejdspartnere via hjemmesiden
 • Der afholdes mindst et møde hvert år i regionen
 • HB-medlemmerne samarbejder med suppleanterne i regionen
 • HB-medlemmerne arbejder for at synliggøre foreningen, jævnfør visionen PR

 Hvordan når vi målet?

 • 3 medlemmer og 2-3 suppleanter i hver region
 • På HB-møderne deltager alle HB-medlemmer. Er HB-medlemmet hindret i fremmøde skal denne selv indkalde en suppleant
 • Alle HB-medlemmer deltager aktivt i arbejdet med udgangspunkt i foreningens værdier

 Planlægningen - hvem gør hvad

 • De enkelte HB-medlemmer tager initiativ til planlægning i egen region, med inddragelse af suppleanterne. Alternativt fælleskoncept for alle regioner, jævnfør visionen” Regionsmøde”
 • Planlægning af Hovedbestyrelsesmøder foregår i FU

Det færdige resultat

 • Når alle føler ”ejerskab” til arbejdet i Hovedbestyrelsen er målet nået

Ansvarlige

 • Alle HB-medlemmer er ansvarlige for Hovedbestyrelsens arbejde
 • Alle HB-medlemmer/suppleanter kan sætte punkter på dagsordenen

Fremtiden

 • At HB fortsat arbejder målrettet med foreningens værdier og har fokus på disse

 

 • Godkendt på HB-mødet den 29. januar 2017