Regionsmøder

 

Formål:

  • Være med til at skabe kontakt og netværk skolesekretærer imellem
  • Valg af HB-medlem/suppleant (i henhold til vedtægterne, kap. 2, § 2)

Idealmål:

  • Så mange skolesekretærer som muligt deltager i regionsmøderne

Hvordan når vi målet:

  • Alle HB-medlemmer indbyder alle skolesekretærer i regionen til et regionsmøde via e-mail. Man skal være medlem for at deltage i arrangementer
  • Regionsmødet er et socialt arrangement, hvor indholdet evt. kan være en oplevelse eller en foredragsholder 

Det færdige resultat:

  • Kompetenceudvikling, kurser, foredrag, ekskursioner
  • Erfaringsudveksling, mulighed for samvær og dannelse af netværk
  • Synliggørelse overfor medlemmernevia hjemmeside og i nyhedsbrev

Ansvarlig:

  • Regionens HB-medlemmer og suppelanter 
Godkendt på HB-mødet den 20. januar 2019