Regionsmøder

 

Formål:

 • Være med til at skabe kontakt og netværk skolesekretærer imellem
 • Valg af HB-medlem/suppleant (i henhold til vedtægterne, kap. 2, § 2)

Idealmål:

 • Så mange skolesekretærer som muligt deltager i regionsmøderne

Hvordan når vi målet:

 • Alle HB-medlemmer indbyder alle skolesekretærer i regionen til et regionsmøde via e-mail. Man skal være medlem for at deltage i arrangementer
 • Regionsmødet skal være et spændende og inspirerende arrangement

Planlægningen:

 • Evt. fælles koncept for alle regioner
 • Indholdet kan være en oplevelse eller en foredragsholder
 • Arbejdsopgaver fordeles mellem regionens HB’er og suppleanter
 • Indbydelse
 • Lokale/forplejning
 • Budget:

Der er afsat midler til afholdelse af regionsmøderne. Regnskabet sendes til kassereren. Der er evt. mulighed for samarbejde med HK-afdelingen

 

Hvem gør hvad:

 • HB fastlægger budgettet
 • Hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter beslutter regionsvis formen for arrangementer
 • HB udarbejder fællesskabelon for indbydelsen, hvis arrangementet er ens i hele landet
 • Lokalt i regionerne: Booke lokaler, forplejning, sende indbydelser ud pr mail samt til webmaster til hjemmesiden

Det færdige resultat:

 • Personlig og faglig udvikling
 • Kompetenceudvikling, kurser, foredrag, ekskursioner
 • Erfaringsudveksling, mulighed for samvær og dannelse af netværk
 • Synliggørelse overfor medlemmerne. På hjemmesiden og i nyhedsbrevet

Ansvarlig:

 • De lokale HB-medlemmer og suppleanter er ansvarlige for deres region

 

 

 

 • Godkendt på HB-mødet den 29. januar 2017