Uddannelse

 

Formål:

 • Ifølge LfS’ vedtægter at medvirke til at højne det faglige niveau ved at sikre videre- og efteruddannelse (se formål forretningsorden)

Idealmål:

 • At alle skolesekretærer er interesseret i og motiveret for at videreuddanne sig og byde ind på nye arbejdsområder

Hvordan når vi målet?

 • HB og COK drøfter behovet for relevante kurser.
 • Ved at samarbejde målrettet med relevante kursusudbydere.
 • Ved at regionerne evt. kan arrangere lokale kurser
 • Ved at linke til COK på hjemmesiden

Planlægning:

 • Kontakt til relevante kursusudbydere
 • Samarbejde med evt. sparringspartnere/samarbejdspartnere?
 • Kurserne udbydes til medlemmerne via link på hjemmesiden 

Hvem gør hvad?

 • Ad hoc grupper kan nedsættes blandt hovedbestyrelsens medlemmer, hvis det skønnes relevant 

Det færdige resultat:

 • At der udbydes relevante kurser og uddannelser for skolesekretærer

Fremtiden:

 • Never Ending Story – vi skal blive ved med at være opmærksomme på de krav, der stilles til viden og efter-/videreuddannelse på sekretærområdet

 

 

 

 

 

 

 

Godkendt på HB-mødet den 29. januar 2017